Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal. Lucas 1: Sa Poong D’yos Malulugod Ang Hinirang Niyang Lungsod. Palaging isyu sa pagsisimba ang mas marami ang natutulog kaysa nagdarasal. Para sa lahat ng bansa Contact Mga pagbasa sa Santos nga Misa on Messenger. 17-19 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. 5-6. Pari : Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang pagiging mapagkumbaba at pagpapahalaga sa kapayapaan. Ang DAILY MASS Readings - … Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesias na ipinangako ng Panginoon. Ikatlong Linggo ng Kuwaresma. Hi there I am Rolly 羅利, a Musician by heart and a Composer by passion :). Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, October 10, 2020. in Tagalog Mass Readings. 1027 Pagbasa 2: 2 Sulat ni Pedro 3:8-14 Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pedro Huwag ninyong kalilimutan ito , mga pinakamamahal: Sa Panginoón, ang isang araw ay sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay isang … Posted on August 21, 2020 August 21, 2020 by Rolly 羅利 || Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon || Taon A || Unang Pagbasa [Isaias 55:6-9] Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasala nan na magbalikloob sa kanya. T. iyak, Bago pa man tu-muntong ang buwan ng Disyembre, nailagay n’yo na ang mga dekorasyong pamasko 4 Linggó ng Pagdating - B, 12/20/2020 Leksyonaryo 11 Guhit: Mga Awit sa Kapistahang Itó Mga Pagbasa Pagbasa 1: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ni Samuel Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyáng bahay. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon sila sa isang lugar. Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 23, 2020. Pebrero 2, 2020 - Ang Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo 1 file(s) 269.95 KB Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika, « Basahin at Pakinggan ang Kabuuan ». 2 Linggó ng Pagdating - B, 12/6/2020 Leksyonaryo 5 Guhit: Mga Awit sa Kapistahang It ... , magiging payapa’t susunod ang madla sa kaniyáng daan. Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59 Salmo 30, 3kd-4. On this site you will find collections of my very own Salmo & Liturgical song compositions as well as various Mass songs, including your regular Sunday dose of Catholic Mass Readings. Unang Pagbasa [Ex 17:3-7] Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. SHARES. Sa gayun, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Genesis 15, 1-6; 21, 1-3 Salmo 104, 1b-2. Mahal na BIrhen ang mga pangunahing dasal ng Misa de Gallo. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Ikaw, Tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel; anumang marinig…. Sa gayun, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ikaapat na Araw - Disyembre 19, 2020 1 file(s) 334.72 KB. 33 Misa de Gallo — Puti Disyembre 23, 2020 . Log In. Sino ang makakaharap pag siya’y napakita na? Allow us to continue doing this ministry. D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman. Kilala ito bilang . Canticle of Mary. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga Gawa 13, 26-33 Salmo 2, 6-7. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.” Ang Salita ng Diyos. Saanmang labanan tagumpay ay kanya. 8-9. April 26, 2020. in ... 1 Pedro 1, 17-21 Lucas 24, 13-35. I am doing my very best to put credit to the Composers of popular liturgical songs that are also uploaded into this site however for those who were not identified, I mean no disrespect. Podcast: Download (Duration: 4:07 — 2.4MB) ... UNANG PAGBASA Galacia 3, 22-29. or. Setyembre 20, 2020 | Tagalog Sunday Mass Readings, Setyembre 13, 2020 | Tagalog Sunday Mass Readings, Setyembre 06, 2020 | Tagalog Sunday Mass Readings. Taon 34 Blg. 40. T. iyak, Bago pa man tu-muntong ang buwan ng Disyembre, nailagay n’yo na ang mga dekorasyong pamasko sa loob ng inyong mga tahanan. Mga Pagpipiliang Pagbasa. 6 at 8ab. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't Amang aasahan; tanging … 509 likes. Tugon: D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman. 7-8. M. ay kasabihan tayong mga Pilipino: “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.” Ipinapaalala nito na Sa tulong ng Panginoón, hindi na siyá ginambala ng kaniyáng mga kaaway. o . 18-19. Live Now | 4:30am - Misa de Gallo, Huwebes, Disyembre 24, 2020, Ikaapat na Linggo ng Adbiyento. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Hanapin ang Panginoon samantalang siya’y inyong…, || Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon || Taon A || Unang Pagbasa [Sirak 27:33—28:9] Itinuturo ni Sirak na dapat magpatawad ang bayang Israel upang patawarin rin ito ng Diyos. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Mga Pagbasa – Linggo, Abril 26, 2020. 29 Misa de Gallo — Puti Disyembre 19, 2020. Enjoy and God bless :). Posted on November 14, 2020 November 14, 2020 by Rolly 羅利 ||Unang Linggo ng Adbiyento || Taon B || Unang Pagbasa [Isaias 63:16b-17,19b; 64:2b-7] Inihahayag ni Isaias ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon: “Buksan mo ang langit at ika’y bumaba sa mundong ibabaw.” Sa … Hindi tayo nagtataka rito, lalo na kung madaling araw ang misa … Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol. Kahit alam nina San Jose at Birheng Maria na ang sanggol na kanilang inaalagaan ay ang Anak ng Diyos at Tagapagligtas, sila’y sumailalim sa Kautusang inilaan ni Moises. Taon 34 Blg. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. ang mga kataga sa Ebanghelyo sa araw na ito. Nobyembre 29, 2020 Unang LINGGO sa Pagdating ng Panginoon (Adbiyento) ️ MGA PAGBASA SA MISA Unang Pagbasa: ISAIAS 63:16-17, 19; 64:2-7. Advance reading po tayo. Siya’y napakatanda na. Unang Pagbasa [Gn 12:1-4a] Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ang kanyang na-kagawiang buhay upang panimulan ang lipi ng sam-bayanang pinili ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. liwanag na nagmumula May 31, 2020 LINGGO ng Pentecostes ️ MGA PAGBASA SA MISA Unang Pagbasa Mga GAWA 2:1-11. 1 Pedro 1, 17-21 Lucas 24, 13-35. Tag: mga pagbasa sa linggo na misa Nobyembre 29, 2020 | Tagalog Sunday Mass Readings. Pagbasa mula sa … UNANG PAGBASA Mga Gawa 13, 26-33. sa bayan mong dinakila! May 8, 2020. in Tagalog Mass Readings. Siya’y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Taon 34 Blg. 22-33. ang dakilang hari ay doon papasok. 22-33. Ikalawang Araw - Disyembre 17, 2020 1 file(s) 315.87 KB. ayon sa iyong pangako, Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala’y Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Download. Panalangin ng Bayan, Ika-pitong Linggo sa Karaniwang Panahon. Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Create New Account. 8-9 . Hinirang niya ako upang ang magandang balita’y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Podcast: Download (Duration: 7:22 — 5.2MB) Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A) Mga Gawa 6, 1-7 Salmo 32, 1-2. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. God bless! Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa … 11-12. Juan 14, 1-6. Taon 34 Blg. Salmo 144: Pinakakain Mong Tunay Kaming Lahat, O Maykapal. Magandang araw po sa ating lahat, Previous post: Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 1, 2020, Next post: Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 3, 2020, Podcast: Download (Duration: 5:13 — 3.8MB), Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Your home to a vast collection of Psalms and Liturgical Songs, || Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon || Taon A || Unang Pagbasa [Isaias 55:6-9] Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasala nan na magbalikloob sa kanya. Tulad ng mga manggagawa sa Ebanghelyo, inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa … Ang Salita ng Diyos. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. 10-11. Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga … Naitayo n’yo na ang . Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 3, 2020 » MAGNILAY TAYO! Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. H. indi na bago para sa mga pari at relihiyosong nananalangin tuwing . Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. 1 Samuel 2: Diyos Kong Tagapagligtas Pinupuri Kitang Wagas. 21-PEBRERO-2020, Banal na Misa, 12:45pm – 1:45pm, St. Mary’s Church Dubai. Banal na Misa, St. Mary’s Church Dubai, 13 Marso 2020. Tugon: D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Unang Pagbasa [Ex 17:3-7] Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Videos. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon sila sa isang lugar. Christmas tree. Banal na Misa, St. Mary’s Church Dubai, 13 Marso 2020. Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo! It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir. Bagamat sila’y matanda na sa edad, ipinangako ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu na makikita nila ang kanyang Anak sa Templo habang buhay pa sila. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 14. Aliwin ninyo silá. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo'y hagunot ng isang malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Not Now. 3b at 9b-10 Tugon: Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal. Forgot account? {7 comments… read them below or add one} Reynald Perez January 25, 2020 at 7:45 pm. Ang dakilang hari’y sino bang talaga? Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila – may laman at dugo. 22-23 Salmo 15, 1-2a at 5. Ang dakilang haring ito ay sino ba?